ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

โรงแรมพูนสุขเรสซิเดนท์
840 ถนนทิพย์เสนา ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 055-302-908, 055-302-969
อีเมล์ : poonsookjane@gmail.com

Top