ห้องประชุม

ห้องประชุม

โรงแรมพูนสุขเรสซิเดนท์ พร้อมบริการ ห้องประชุม สัมมนา จัดเลี้ยง รองรับการจัดการประชุมสัมมนา งานแต่งงาน จัดเลี้ยงรุ่น และอื่นๆ
สะดวกสบายในการเดินทางเพราะโรงแรมอยู่ใจกลางเมือง จังหวัดพิษณุโลก และใจกลางย่านธุรกิจ

Poonsook Meeting Room
ขนาดห้อง
4 x 6 เมตร
ขนาดพื้นที่
24 ตารางเมตร

Jamjuree Meeting Room
ขนาดห้อง
4 x 18 เมตร
ขนาดพื้นที่
72 ตารางเมตร

Kalapapeuk Meeting Room
ขนาดห้อง
4 x 36 เมตร
ขนาดพื้นที่
144 ตารางเมตร

Top