หน้าหลัก > การติดต่อ
 
   
โรงแรม พูนสุขเรสซิเดนท์
840 ถนนทิพย์เสนา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

 

โทรศัพท์ : 055-302-908 ; 055-302-969
โทรสาร  : 055-302-887

 

Email : poonsookjang@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

ห้องพักที่อบอุ่น
เหมือนบ้านคุณ


การประชุม, งานแต่งงาน


แกลลอรี่ภาพถ่าย
งานกิจกรรม

   
 
   


ดู โรงแรมพูยสุขเรสซิเดนท์
ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า
 
   


หน้าหลัก | ห้องพัก | ห้องประชุม | ห้องอาหาร | แกลลอรี่ | ติดต่อ |  พนักงาน | Email

โรงแรมพูนสุข เรสซิเดนท์ พิษณุโลก
โทรศัพท์ : 055-302-908 ; 055-302-969